Patronat medialny

 Uczestnicy


 

 

GISday 

 

 

17 listopada 2014

w godzinach 9.00 - 14.30

RELACJA FOTOGRAFICZNA

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

 Czę¶ć warsztatowa (9.00 - 12.00)

- Cyfrowe modele terenu - tworzenie i wykorzystanie

- Geocaching - terenowa zabawa z GPSem

- Field Papers - narzędzia do przygotowania oraz obróbki danych zbieranych w terenie

- Prezentacja samochodu firmy HERE

 

Czę¶ć referatowa (10.00 - 14.30 aula I piętro)

10.00 - 10.10 Otwarcie (Damian Absalon, Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich)

10.10 - 10.35 – Produkty fotogrametryczne pozyskiwane przez bezzałogowy system fotolotniczy (Monika Badurska, EuroSystem)

10.35 - 11.00 – Redakcja kartograficzna w QGIS - nowe horyzonty (Tomasz Nycz, GIS-Support)

11.00 - 11.25 – Integracja danych w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennych ORSIP (Piotr Wojnowski, ORSIP)

11.25 - 11.50 – GIS w smartfonie (Katarzyna Abramowicz, ESRI)

 

12.00 - 12.30Przerwa

 

12.30 - 13.00 – Sesja posterowa studentów IIMU GIS z WNoZ

13.00 - 13.25 Ewolucja systemów nawigacyjnych na przełomie ostatnich 20 lat (Piotr Suchorski, HERE)

13.25 - 13.50 – Wykorzystanie technologii informatycznych w realizacji projektów skoncentrowanych wokół informacji przestrzennej (Katarzyna Widz, INTERGRAPH)

13.50 - 14.15 – Analizy przyrodnicze w oparciu o Encom Discove (Ewa Kietlińska, IMAGIS)

 

14.15 - 14.30Losowanie nagród i zakończenie

 

 

MIEJSCE SPOTKANIA

 

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego,

41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60

© Bart 2014