Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

zaprasza na

Międzynarodowy Dzień

Systemów Informacji Geograficznej

 

 

 GIS Day 2015 

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA

 

20 listopada 2015

w godzinach 9.00 - 14.50

 

 

MIEJSCE SPOTKANIA

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego,

41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60

I piętro aula

UWAGA konkurs !!! 

 

PROGRAM IMPREZY

Warsztaty dla szkół i studentów

godz. 9:00 - 13:00 (zapisy)

Geocaching - terenowa zabawa z GPSem (Paweł Kryszczuk, IMiGW)

Cyfrowe modele terenu - tworzenie i wykorzystanie

Field Papers - narzędzia do przygotowania oraz obróbki danych zbieranych w terenie (Tomasz Nycz, GIS Support)

ArcGIS Online – podróże z ESRI (Marcin Paź, ESRI Polska)

 

Sesja plenarna

godz. 10:00 - 14:50

Część I

10:00 – 10:10 Otwarcie (Damian Absalon, Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich)

10:1010:30 Geoportal ORSiP - najnowsze zasoby informacyjne oraz plany rozwojowe (Piotr Wojnowski, ŚCSI - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego)

10:30 – 10:50 System Informacji Przestrzennej miasta Sosnowiec (Mirosław Filbier, Urząd Miasta Sosnowiec, Wydział Geodezji i Kartografii)

10:50 – 11:10 GIS w sieci (Marcin Paź, ESRI Polska)

11:1011:30 Wykorzystanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) w tworzeniu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Alicja Kulka, Anna Majcher, WODGiK – Wojewódzki Oddział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Katowice)

11:30 – 11:50 GIS w systemach zarządzania bezpieczeństwem (Andrzej Kęty, ABAKUS Systemy Teleinformatyczne)

 

12:0012:30 Przerwa

 

12:3013:00 Sesja posterowa studentów II MU GIS z WNoZ

Magdalena Filosek - Rozkład przestrzenny termiki powierzchni terenu w mieście Dąbrowa Górnicza w okresie letnim (z wykorzystaniem cyfrowych obrazów termalnych)

Agata Frycz - Cyfrowa mapa turystyczna miasta i gminy Głogów Małopolski

Gryniewicz Mateusz - Cyfrowa mapa turystyczna miasta i gminy Ełk

Agnieszka Kosowska - Structure from Motion (SfM) - wykorzystanie metody w badaniach rzeźby terenu

Joanna Marchlińska - Termika wybranych powierzchni południowego Spitsbergenu

Noel Miranda - Land use changes in the tropical basing upon remote sensing and GIS methods: case study for the Carabobo Block in the Orinoco Belt, Venezuela

Marta Szastak - Analiza zmian użytkowania terenu w powiecie będzińskim w latach 1980-2010 przy użyciu metod GIS

Michał Szymura - Próba wykorzystania metody Structure from Motion dla opracowania morfometrii form krasowych na przykładzie Góry Birów na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej

Justyna Tusińska - Mapa potencjału solarnego Jaworzna

Agnieszka Ulfik - Analiza zmian użytkowania terenu w mieście Bytom od XIX do XXI wieku przy użyciu narzędzi GIS

Daria Żuber - Jakie warunki środowiskowe wpływają na zróżnicowany rozkład temperatur powierzchni czynnej w mieście?

 

 

 

 

Część II

13:0013:25 Wirtualne miasto - nowa platforma komunikacji z mieszkańcami (Piotr Jurczak, ISPIK - Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych)

13:2513:50 System Investor – zarządzanie strefą ekonomiczną, portal mapowy (Michał Mackiewicz, GIS-Support)

13:50 – 14:15 Ewolucja systemów nawigacyjnych (Marcin Nejman, HERE)

14:15 – 14:40 Geolokalizacja jako przyszłość marketingu (Cezary Marzęda, Emapa)

14:40 – 14:50 Losowanie nagród i zakończenie

 

 

 

© Bart 2015