1

 

 

      GIS Day to coroczna międzynarodowa impreza, organizowana systematycznie od 1987 roku, skierowana do użytkowników i entuzjastów systemów GIS, odbywająca się zawsze w trzecią środę listopada podczas Tygodnia Świadomości Geograficznej.

      Inicjatorami i patronami całego przedsięwzięcia są firmy: ESRI, National Geographic Society i Association of American Geographers. Ideą, która przyświecała pomysłodawcom Dnia GIS-u jest popularyzacja nowego podejścia do przestrzeni, w której żyjemy, poprzez GIS. Organizowane tego dnia imprezy, seminaria, warsztaty i pokazy mają na celu zapoznanie osób w różnym wieku oraz z różnych branż z możliwościami wykorzystania systemów informacji geograficznej.  Pokazywana jest funkcjonalność oprogramowania GIS, a także prezentowane są interesujące osiągnięcia w tej dziedzinie. Organizowane imprezy mają formę otwartą – każdy może w nich bezpłatnie uczestniczyć, zarówno w charakterze słuchacza i widza, jak i prezentera. Ideą pomysłodawców było stworzenie wydarzenia, które daje możliwość zapoznania się z narzędziami GIS oraz
poszerzenia swoich wiadomości na temat zastosowań aplikacji i technologii GIS poprzez: ciekawe prezentacje, gdy, zabawy i konkursy.

   
2010 Uniwersytet Śląski
projekt: www.czaplondesign.pl