1

 
 

 

18 listopada 2013, Sosnowiec

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 

Sesja warsztatowa I (parter budynku WNoZ)

prowadzący:  Agnieszka Piechota (Wydział Nauk o Ziemi UŚ)

 

8.45 - 9.55   OpenStreetMap i Walking Papers - czyli i Ty możesz włączyć się do   

                        tworzenia mapy naszej planety

                        Karolina Trąbka, Studenckie Koło Geografów UŚ (ilość miejsc: 20)

 

8.45 - 9.55   Geocaching – czyli z GPSem po skarby

                        Paweł Kryszczuk, IMU UŚ  (ilość miejsc: 16)

 

 

Plenarna sesja warsztatowa  (I piętro aula A)

prowadzący:  Jacek Jania i  Damian Absalon (Wydział Nauk o Ziemi UŚ)

 

10.00 - 10.15 Otwarcie - Dziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Damian Absalon

 

10.15 - 10.30 Skaning laserowy jako narzędzie do zbierania danych terenowych

                           Adam Domagała, Nadowski Instrumenty Geodezyjne, Tychy

 

10.30 - 10.45 Praktyczne przykłady zastosowania skaningu laserowego cz. I

                           Jacek Krawiec,  Laser 3D  Jacek Krawiec, Kraków

                           Adam Domagała, Nadowski Instrumenty Geodezyjne, Tychy

           

10.45 - 11.05 Współczesne sposoby zbierania danych przestrzennych

                           Szczepan Żurek, HERE, Warszawa

           

11.05 - 11.15 Praktyczne przykłady zastosowania skaningu laserowego cz. II

                           Jacek Krawiec,  Laser 3D  Jacek Krawiec, Kraków

                           Adam Domagała, Nadowski Instrumenty Geodezyjne, Tychy

 

11.15 - 11.30 Przerwa

 

 

Sesja posterowa studentów geografii o specjalności GIS

(I piętro hol obok auli A)

prowadzący:  Jacek Jania (Wydział Nauk o Ziemi UŚ)

 

11.30 - 12.00 Teledetekcja w analizie rozkładu temperatury powierzchni

                            południowego Spitsbergenu Tomasz Smagacz    

                       

                             Jaki krajobraz południowej części Wyżyny Częstochowskiej za 10 lat?

                            GIS w badaniu szaty roślinnej Janina Żak

                         

                            Projekt interaktywnej mapy turystycznej powiatu olkuskiego

                           Mateusz Wadas

           

                         Model nasłonecznienia Tatr Wysokich w odniesieniu do występowania                           wieloletniej zmarzliny z wykorzystaniem CMT i GIS

                         Krzysztof Jałocha

                       

                         GIS & Kras

                         Daria Liberka

                       

                         Analiza czynników wpływających na wielkość materiału wleczonego w  

                        zlewni Złotego Potoku (Sudety) metodami GIS

                         Mateusz Białas

 

Sesja warsztatowa II (przed wejściem na wydział)

koordynator: Michał Laska (Wydział Nauk o Ziemi UŚ)

 

11.30 - 12.00 Prezentacja samochodu firmy HERE do zbierania danych terenowych w                             technologii multicam              

                          Szczepan Żurek, HERE Warszawa  (ilość miejsc: 15)

                       

                          Włącz innowacje GNSS/GIS - mobilne zastosowania GPS

                          Zespół APOGEO Kraków             (ilość miejsc: 15)

 

 

Sesja plenarna (I piętro aula A)

prowadzący:  Bogdan Gądek (Wydział Nauk o Ziemi UŚ)

 

12.05 - 12.25  GIS w chmurze - odkryj nowe możliwości

                            Marta Piechal, IMAGIS          

 

12.25 - 12.45 Twoja pasja na mapie-jak przedstawić swoją opowieść przy użyciu

                            ArcGIS Online Daniel Wołowik, Esri Polska

           

12.45 - 13.00  OpenStreetMap i Walking Papers – wspólnie tworzymy mapę Ziemi

                            Karolina Trąbka, Studenckie Koło Geografów UŚ

           

13.00 - 13.15  Geocaching – globalna zabawa

                            Paweł Kryszczuk, IMU UŚ

           

13.15 - 13.45   Losowanie i wręczenie nagród

                             Bartłomiej Szypuła, Wydział Nauk o Ziemi UŚ

           

13.45 - 14.00   Zakończenie

                             Damian Absalon, Dziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

 

 

 

 
       
     
     
     
     

   
2010 Uniwersytet Śląski
projekt: www.czaplondesign.pl